nedeľa 16. augusta 2009

2. ocenenie môjho blogu

Dostala som 2. ocenenie môjho blogu od Věrky - Fool-pick, za čo jej veľmi pekne ďakujem:

Here are the rules to insert into your blog:
1. Add the blog in your Award On.
2. Include the link of whom thou hast the award.
3. Nominate 7 or more blogs.
4. Leave a message that the Award will be picked up when you can.

Tu sú pravidlá pridania na svoj blog:
1. Pridajte si na blog tento Award.
2. Pridať link osoby, ktorá Vám Award udelila.
3. Nominovať 7 alebo viac blogov.
4. Zanechať odkaz, kde si môžu Award vyzdvihnúť.

Moje nominácie:

Klapinka
Lenáček
Bryanna
Pavlita
Snoopy
Zojinka
Jannka

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára